Zawiadomienie

Mając na uwadze postanowienia § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Gorzowskiego Klubu Sportowych Gier Karcianych i Umysłowych „Kontra” – Zarząd Klubu zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2019 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków. Miejsce: Jazz Club „Pod Filarami”, ul. Jagiełły 7, Gorzów Wlkp. Początek obrad: w I terminie – godz. 9.45; w II terminie – godz. 10.00. Zgodnie z § 22 Statutu postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków będą prawomocne w I terminie, przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania; w II terminie, bez względu na liczbę obecnych.

                                                                                Zarząd GKSGKiU „Kontra”