Regulaminy

 
 

REGULAMIN SUPERPUCHARU w

„CZERWONĄ BAŚKĘ”

1. Rozgrywki odbędą się we wcześniej ogłoszonym terminie, po
rozegraniu ostatniego turnieju sezonu t.j. Mistrzostw
Województwa.

2. Przez cały sezon z oficjalnych rozgrywek umieszczonych w
terminarzu klubu „KONTRA”, jest liczony ranking klubu „
KONTRA” dla wszystkich zawodników.

3. W rozgrywce o SUPERPUCHAR bierze udział 4 obecnych
zawodników z najwyższymi rankingami klubu „KONTRA” w
dniu rozgrywki o SUPERPUCHAR.

4. Zawodnik chcący wziąć udział w SUPERPUCHARZE, musi
zajmować jedno z czterech pierwszych miejsc w rankingu i
mieć rozegrane minimum połowę z liczby maksymalnie
rozegranych rund.

5. Jeżeli zawodnik nie rozegrał wymaganej ilości rund
możliwość gry przypada na kolejnego zawodnika z niższym
rankingiem a spełniającym ten warunek.

6. Rozegrane zostaną 5 rund przy jednym stoliku, z udziałem 4
ustalonych graczy wg zasad gry w „czerwoną baśkę”.

7. O ostatecznej kolejności zajętych miejsc zdecyduje przede
wszystkim suma ilości punktów za rundy (duże punkty), a
następnie ilość małych punktów za rundę.

8. Zawodnicy ci otrzymają puchary w zależności od zajętych
miejsc od 1 do 4 .

9. O 5 miejsce i puchar równolegle zostaną rozegrane rundy
wśród pozostałych zawodników.

REGULAMIN

W SPORTOWEJ GRZE w CZERWONĄ BAŚKĘ

(as i 10 kier bez granów)

Uczestnicy

Osoby, które po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zgłoszą się  przynajmniej na pół godziny przed rozpoczęciem turnieju w miejscu jego rozgrywania.

 Szczegóły na stronie internetowej www.gorzowskiegry.pl             

Turniej w sportowej grze Czerwoną Baśkę zostanie rozegrany w przypadku przystąpienia do gry zgodnie z niniejszym regulaminem przynajmniej 8 osób.

 1. Kolejność kart od najsłabszej:
 • 10 – trefl i pik,
 • as – trefl i pik wyższy jest ten as, który schodzi,
 • 10 i as karo,
 • walet/bubek/ karo, kier, pik i trefl,
 • dama – karo, kier, pik i trefl,
 • 10 kier,
 • oraz as – kier.

Wartość punktowa poszczególnych kart: as – 11 oczek, 10 – dziesięć oczek, dama – 3 oczka i walet (bubek) – 2 oczka (punkty). Suma punktów – 104 – tzw. wyjście to 26 punktów dla „starych” i „młodych” , boki 52 pkt.

 

III. ZASADY GRY.

Turniej  organizowany jest według następujących zasad.

 1. W pięciu rundach po 32 rozdaniach – do każdej rundy przeprowadzone zostanie losowanie miejsc przy stolikach (tyle stolików ile czwórek grających).
 2. Liczba uczestników gry przy jednym stoliku – 4 osoby. Rozdający zmienia się zgodnie ze wskazówkami zegara. Pierwszy rozdający jest na dobiciu, czyli jako ostatni kładzie kartę w pierwszej bitce. Gracz, który jest po lewej stronie rozdającego, pyta się, co kolejni gracze licytują, przy czym w licytacji obowiązuje kolejność zgodnie z ruchem wskazówek zegara/pierwszeństwo ma ten po lewej stronie pytającego, licytacja toczy się nawet kilka razy w koło, aż do zakończenia
 3. Jeśli zawodnicy będą mieli wolny los w danej rundzie otrzymają po 2,5 pkt. (zero punktów małych.)
 4. W grze w Baśkę obowiązują trzy kardynalne zasady: dokładania do koloru w przypadku zejścia z jakiejkolwiek z czterech najniższych kart – czyli z  10 pik i trefl lub asa trefl jak również pik oraz przebijania i dodawania trumfa (gdy nie można przebić).

 

                W całym turnieju jeden zawodnik może mieć tylko raz wolny los.
 1. Licytacja (rajcowanie) – kontra, rej, bok, sup, przy zoli i zolo-du tylko kontra, rej .

Nie liczy się kontra na cichą jeżeli grający gra z asem kier i dwoma starymi damami i damą kier lub karo lub waletem krzyż na dobiciu. Jest to zolo. Pytający o licytację kładzie pierwszy kartę na stół, kolejni gracze jeśli mają możliwość muszą  przebić najwyższą kartę lub dodać kolor, jeśli było zejście  z jednej z czterech najniższy kart, czyli z 10 – pik lub trefl albo z as-pik lub trefl. W sytuacji gdy w ostatniej lewej spotkają się cztery najniższe karty (tzw. blotki), to bitkę zabiera posiadacz asa na zejściu lub takiego asa, z jakiej 10 zszedł gracz, który zabrał trzecią lewą.

 1. Bitkę bierze ten, kto położył najwyższą kartę ze wszystkich czterech graczy i to on wychodzi do następnej bitki (obowiązuje zasada przebijania trumfów).
 2. Położenie karty nie w kolejności do przebiegu danej rozgrywki powoduje przegraną danej pary, trójki przeciwników (przy wersji trzech na jednego: ciche wesele, zolo, zolo-du) lub jednego grającego samodzielnie.

 

III. RODZAJE GIER.

A/ gra zwykła parami czyli – gra starzy na młodych. „Starzy” to posiadacze damy trefl i pik. Kto gra z kim okaże się w trakcie lub po grze. Wygrywa ta para która zdobędzie więcej oczek /pkt./ w ramach zdobytych lew – bitek. Jeśli liczba oczek jest równa tzn., że są boki wtedy przy grze bez kontry przegrywają „starzy” lub przegrywa ta para, która wyżej licytowała. Para „starych” aby wygrać musi zdobyć minimum 53 oczka.

B/ wesele – jest to wersja gry parami, gdy jeden z zawodników posiada dwie stare damy i nie jest w stanie sam wygrać. Zgłasza wesele w pierwszej kolejce licytacji. Grający wesele nie może dać sobie kontry, ale może dać reja i supa. Weselnikiem jest najstarszy walet nie będący u grającego wesele . (wtedy wspólnie tworzą parę).

C/ – ciche wesele/cicha/ – posiadacz obu starych dam gra sam. Zasady wygranej są takie same jak w dwóch poprzednich przypadkach. Zawodnik grający ciche wesele może podwyższać grę jeśli przynajmniej jeden zawodnik licytował podwyższenie gry.

D/ zolo – gracz, który chce grać sam mówi zolo, ale musi uzbierać sam 53 pkt., aby wygrać. W przypadku gdy zawodnik ma trzy karty z góry (najsilniejsze z zachowaniem zasady na dobiciu) wykłada je na stół i wygrywa zolo bez gry.  Na grę zolo można dać tylko kontrę i rej, ale trzeba się wtedy liczyć, że  w przypadku boków wówczas się przegrywa.

E/ zolo-du – gracz, który wylicytuje zolo – du musi zabrać wszystkie lewe.

W przypadku gdy zawodnik ma cztery karty z góry (najsilniejsze również z tzw. zasadą na dobiciu) wykłada je na stół i wygrywa zolo-du bez gry.  .

 1. Punktacja za poszczególne gry w kolejności: przegrana, przegrana bez wyjścia, przegrana bez bitki.

 

Lp. Rodzaj gry Z wyjściem

 

      Bez wyjścia        Bez bitki
1. bez kontry starzy

bez kontry młodzi

 

1 pkt.

2 pkt.

2 pkt.

4 pkt.

3pkt.

6pkt.

 

2. z kontrą starzy

z kontrą młodzi

 

2 pkt.

4 pkt.

4 pkt.

8 pkt.

6pkt.

12 pkt.

3. z rejem starzy

z rejem młodzi

 

4 pkt.

8pkt.

8 pkt.

16 pkt.

12 pkt.

24 pkt.

4. z bokiem starzy

z bokiem młodzi

 

8 pkt.

16 pkt.

16 pkt.

32 pkt.

 24 pkt.

64 pkt.

5. z supem starzy

z supem młodzi

 

16 pkt.

32 pkt.

32. pkt.

64 pkt.

64 pkt.

128 pkt.

6.

 

wesele jak wyżej

starzy

 

młodzi jak wyżej

tak jak wyżej od

1do 16 pkt.

 

od 2 do 32 pkt.

tak jak wyżej od

2 do 32 pkt.

 

od 4 do 64 pkt.

 

tak jak wyżej od

3 do 64 pkt.

 

od 6 do 128 pkt.

 

7. cicha

(ciche wesele)

od poziomu

12 pkt.

do

192 pkt.

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

8. zolo 15 pkt. 30 pkt.

 

60 pkt.
9. zolo – du 30 pkt.  60 pkt. 120
10. honorowe

zolo – du 4damy

30 pkt. x x

 

 1. Klasyfikacja

Turniej  przeprowadzony jest tylko w klasyfikacji indywidualnej.

Dla ustalenia klasyfikacji indywidualnej poszczególnych zawodników przy każdym stoliku prowadzony będzie zapis (protokół wyników każdej gry w wersji sumującej wyniki wszystkich 32 rozdań) – dokonywany przez zawodnika wybranego przez daną czwórkę zasiadającą przy stoliku. Po zakończeniu rundy protokół musi być podpisany przez wszystkich zawodników danego stolika, w tym przez protokolanta.

O kolejności zawodników w końcowej klasyfikacji każdej rundy złożonej z 32 rozdań, decydować będzie większa ilość zdobytych punktów tzw. stolikowych, która stanowić będzie podstawę do ostatecznej klasyfikacji zawodników po danej rundzie  i przyznania im odpowiednio 5-3-2-1 pkt. W przypadku równej ilości punktów suma punktów jest dzielona na dwóch zawodników: np. 1 i 2 m-ce 5+3=8:2, czyli po 4 pkt. dla obu zawodników itd.

O zwycięstwie w mistrzostwach zdecyduje suma punktów, o których mowa wyżej zdobytych w pięciu rundach.

W sytuacji gdy zawodnicy będą mieli taką samą liczbę tzw. punktów stolikowych po wszystkich rundach – o kolejności miejsc decydować będzie lepszy bilans zdobytych małych punktów ze wszystkich rund(czyli plusy i minusy), następnie większa liczba pierwszych, drugich i trzecich miejsc czyli 5 pkt., 3 pkt., 2 pkt. lub ewentualnie mniejsza liczba czwartych miejsc.(jeśli punkty będą dzielone to ich wartości będą się liczyły tak samo np. 4 pkt., 2,5 pkt. i tak dalej).

Nad przebiegiem zawodów kontrolę sprawować będzie sędzia wyznaczony przez organizatora rozgrywek.

Organizator zapewnia karty do gry. Życzymy powodzenia.

             Zarząd GKSGKiU ”Kontra„