Kontakt

Gorzowski Klub Sportowych  Gier Karcianych i Umysłowych ” Kontra”

66-400 Gorzów Wlkp., ul: Słowackiego 4/5

Prezes Zarządu Maciej Fleischer 506-737-503

maciej.fleischer@wp.pl

Wiceprezes Jan Forjasz 608-619-942

jan.forjasz@wp.pl

Sekretarz Bogusław Nowak 660-760-718

ben.nowak@op.pl

Skarbnik Roman Turczyński

Członek Ewa Bombelek

Członek Bronisław Głuszak

Komisja rewizyjna 

Przewodniczący Bogdan Pawelczyk

Członek Janusz Chudziak