Ostatnia runda Grand Prix Gorzowa Wlkp.

21.03.2019 r. rozegrano ostatnią rundę Grand Prix Gorzowa Wlkp. Poniżej prezentujemy wyniki.

Tabela Grand Prix Tysiąca
I II III IV V VI VII VIII IX X Razem
Bogusław Nowak 0 14 10 18 11 16 8 11 88
Ewa Bombelek 15 14 14 11 0 14 18 13 99
Wiesława Koryzna 10 12 16 7 0 18 14 7 84
Stanisław Dreger 0 14 0 0 0 0 0 0 14
Czesława Król 14 6.5 0 6 8 9 8 6 57.5
Marianna Sienkiewicz 7 12 12 12 14 16 9.5 9 91.5
Alina Karaś 10 9 00 0 14 16 13.5 0 62.5
Ewa Próchenko 8 5 8 15 10 6 7 4 63
Andrzej Pieles 16 10.5 12 14 18 13 11 10 104.5
Robert Jarmoliński 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Grażyna Rozpędowska 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Regina Korona 0 12 0 0 0 0 0 0 12
Zbigniew Fórmaniak 0 14 0 0 0 0 0 0 14
Irena Kęska 0 15 0 0 0 0 0 0 15
Krzysztof Kęska 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Mirosław Dawidowicz 0 14 0 0 0 0 0 0 14
Łukasz Dąbrowski 0 0 0 4 5 4 0 0 13
0
Tabela Grand Prix w Czerwoną Baśkę
I II III IV V VI VII VIII Razem Razem-naj.
Aleksander Krupowicz 14 15 11 19 0 16 11.5 12 98.5 98.5
Marian Soliński 16 8 00 8 0 0 16 14 60 60
Tomasz Szymański 0 18 00 12.5 0 0 19 14 63.5 63.5
Bogdan Pawelczyk 10 15 17 13.5 12.5 14 12 12 106 96
Jan Korbel 14 16 15 18 14 17.5 14.5 12 121 109
Maciej Misiewicz 09 0 00 10.5 0 0 9 7 35.5 35.5
Bronisław Głuszak 13 17 10.5 0 0 0 16 0 56.5 56.5
Romuald Ignatowicz 18 10 12 7 0 10 0 14 71 71
Jan Ławniczak 16 18.5 00 15 9.5 14 9 10 92 92
Tadeusz Marek 13 14.5 7.5 15 18 13.5 10.5 17 109 101.5
Jan Sienkiewicz 11 12 16.5 12 16 15.5 18 11 112 101
Jan Forjasz 9.5 17 14 20 19 13 13 10 115.5 106
Maciej Fleischer 0 10.5 00 0 0 20 0 7 37.5 37.5
Zdzisław Nadolny 13.5 16 11 16 9 12 0 0 77.5 77.5
Piotr Kosior 0 13 11.5 11 18 0 16 8 77.5 77.5
Janusz Chudziak 0 13 16 21 9 9 16 10.5 94.5 94.5
Tadeusz Kozajda 22 18 19 11.5 0 13 18 15 116.5 116.5
Tadeusz Mazurek 0 10 12 11 7 8.5 0 0 48.5 48.5
Roman Turczyński 16 8 15 14 17 15 14.5 11.5 111 103
Marian Brzuszczak 11 19 15 15 13 0 14 14 101 101
Piotr Olszowski 16.5 13 11 0 0 0 0 0 40.5 40.5
Stanisław Kowalczuk 14 14.5 15 12.5 14 16.5 13 13 112.5 100
Eugeniusz Kasperczak 10 0 00 8.5 0 9.5 7.5 13 48.5 48.5
Stanisław Cłapka 14.5 0 10 0 0 0 0 0 24.5 24.5
Wiesław Próchenko 21 14 15 14.5 16 10 17 7 114.5 107.5
Andrzej Waszkiewicz 4.5 11.5 00 0 0 0 0 0 16 16
Włodzimierz Paroń 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Brojanowski 16 13 17 17 13 20 0 9.5 105.5 105.5
Andrzej Berdowski 12.5 15 00 10 15 10.5 10 4.5 77.5 77.5
Adam Gidlewicz 11 9.5 15 9 12 19 10.5 6 92 86
Władysław Ziółek 11.5 9 16 17.5 18 11 15 12 110 101
Krzysztof Otto 0 17 00 0 0 0 0 0 17 17
Zbigniew Zielonka 0 0 16 0 0 0 0 0 16 16
Marek Maj 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
      Zarząd GKSGKiU „Kontra”