Kategoria: Atena

KKM V finał

„Brązowy medal” ateńczyka W dniu 16 marca br. zakończyła się ostatnia (10) runda V Internetowego Kolektywnego Turnieju Kompozycji Szaradziarskiej 2017/2018.

V Internetowy Kolektywny Turniej Kompozycji Szaradziarskiej

Od 20 października br. trwa V Internetowy Kolektywny Turniej Kompozycji Szaradziarskiej 2017/2018. Turniej składa się z 10 rund, z których każda opracowana jest przez innego autora. Uczestnicy turnieju układają zadania w cyklach dwutygodniowych i swoje propozycje przesyłają na adres mailowy autora zadania, który zadania te weryfikuje i ustala punktację. Następnie wyniki rozsyła uczestnikom i organizatorom,